Nguyễn Văn Hùng
ĐC: ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1, xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 26/12/2023
Thành viên
Bán lúa Đài Thơm 8 và RVT
Số lượng: 100 tấn

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Giồng Bàng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX-DVNN Giồng Bàng.

Địa chỉ: ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0945 796 830.

Mã số thuế: 14052276.

Dịch vụ: bơm tưới, tiêu; mua, bán lúa thương phẩm; rau muống lấy hạt.

- Lúa thương phẩm: Đài Thơm 8 và lúa RVT dự kiến thu hoạch từ ngày 22 tháng 02 năm 2024 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024.

Giá bán từ 9.000 đ – 9.800 đồng/kg.

- Rau muống lấy hạt dự kiến thu hoạch từ ngày 05 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tổng sản lượng 100 tấn, giá bán 41.000đồng  - 45.000 đồng/kg.

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Phước Thành,

Ông Lâm Văn Sang, Giám đốc HTX-DVNN Phước Thành.

Địa chỉ: ấp Chòm xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0919 994 399.

Mã số thuế: 1402030729

Dịch vụ:  bơm tưới, tiêu; Bán lúa thương phẩm; rau muống lấy hạt…

- Lúa thương phẩm: Đài Thơm 8 và lúa RVT dự kiến thu hoạch từ ngày 22 tháng 02 năm 2024 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024. Tổng sản lượng 3.000 tấn

Giá bán từ 9.000 đ – 9.800 đồng/kg.

- Rau muống lấy hạt dự kiến thu hoạch từ ngày 05 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tổng sản lượng 300 tấn, giá bán 41.000đồng  - 45.000 đồng/kg

Thời gian cung ứng bắt đầu từ tháng 6/2023

(Thời gian đăng lần 1: Tháng 6/2023 - Tháng 11/2023)

 

Ngày đăng: 08:46 26/12/2023 | Thời gian cung ứng: 26/12/2023 - 30/04/2024

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Bán Lúa OM54

Số lượng: 10 tấn
Vo Huynh Nhi
Cung ứng từ ngày 22/12/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

(Hết hạn) Bán Lúa OM18

Số lượng: 10 tấn
Vo Huynh Nhi
Cung ứng từ ngày 22/12/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

Bán Dưa lưới TL3 trồng trong nhà màng

Số lượng: 4 tấn
Nguyễn Minh Hải
Cung ứng từ ngày 06/11/2023 Cung ứng đến ngày 31/03/2024

(Hết hạn) Cần bán lươn giống

Số lượng: 2000
Phạm Văn Lượm
Cung ứng từ ngày 08/08/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

(Hết hạn) Bán rau hữu cơ

Số lượng: ...........
Phạm Thị Kim Ngọc
Cung ứng từ ngày 14/04/2023 Cung ứng đến ngày 29/12/2023