BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 25/9/2021
Ngày đăng: 29/09/2021

Nhận định 5 ngay tới:  Mực nước tại cac nơi trong Tỉnh tiếp tục xuống dần.

   Chú thích:

      SS CKNN: So sanh cung ky nam ngoai

      + Cao hơn.

        -  Thấp hơn.

Tin cùng danh mục

Thông báo về tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 8 và nhận định tháng 9 năm 2021

Thông báo về tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 8 và nhận định tháng 9 năm 2021

11:50 25/10/2021

Thông báo về tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 7 và nhận định tháng 8 năm 2021

Thông báo về tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 7 và nhận định tháng 8 năm 2021

11:50 25/10/2021

Thông báo về tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 6 và nhận định tháng 7 năm 2021

Thông báo về tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 6 và nhận định tháng 7 năm 2021

11:50 25/10/2021

Tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 4/2021 và nhận định tháng 5/2021

Tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 4/2021 và nhận định tháng 5/2021

11:50 25/10/2021

Bản tin thủy văn ngày 30/11/2020

Bản tin thủy văn ngày 30/11/2020

11:50 25/10/2021