(Hết hạn) phanthihoanganh

Số lượng: 1
phan thị hoang anh
Bắt đầu thu mua 14/12/2021 Thu mua đến ngày 14/12/2021

(Hết hạn) Mua ớt tươi

Số lượng: ..............
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Bắt đầu thu mua 03/02/2022 Thu mua đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
nguyễn văn thiện
Bắt đầu thu mua 30/07/2021 Thu mua đến ngày 30/07/2022

(Hết hạn) cần mua cây giống hoa đồng tiền

Số lượng: 10000 cây
htxhoakiengtanquydong
Bắt đầu thu mua 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) XOAI CAT CHU

Số lượng: 1,5 TAN
Mai Tân Tiến
Bắt đầu thu mua 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/12/2020

(Hết hạn) Gạo sạch

Số lượng: 02 tấn
Nguyễn Hồng Nhanh
Bắt đầu thu mua 26/04/2021 Thu mua đến ngày 31/07/2021

(Hết hạn) hoa kiểng

Số lượng: 5.000.000đ
Nguyễn Văn Chính
Bắt đầu thu mua 02/09/0202 Thu mua đến ngày 02/09/2022

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Bắt đầu thu mua 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Mua cá tra

Số lượng: 1 tấn
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Bắt đầu thu mua 10/08/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) TEST Mua Xoài

Số lượng: 50000
Phạm Tấn Khương
Bắt đầu thu mua 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020