(Hết hạn) Mua ớt tươi

Số lượng: ..............
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Bắt đầu thu mua 22/02/2021 Thu mua đến ngày 31/03/2021

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
nguyễn văn thiện
Bắt đầu thu mua 30/10/2020 Thu mua đến ngày 30/07/2021

(Hết hạn) Gạo sạch

Số lượng: 02 tấn
Nguyễn Hồng Nhanh
Bắt đầu thu mua 26/04/2021 Thu mua đến ngày 31/07/2021

(Hết hạn) hoa kiểng

Số lượng: 5.000.000đ
Nguyễn Văn Chính
Bắt đầu thu mua 02/09/2020 Thu mua đến ngày 08/06/2021

Mua cá tra

Số lượng: 1 tấn
Tui Nông Dân
Bắt đầu thu mua 10/08/2021 Thu mua đến ngày 29/12/2021

(Hết hạn) Cần mua ổi

Số lượng: 15 tấn
Đức Doanh Nghiêp
Bắt đầu thu mua 15/03/2018 Thu mua đến ngày 23/10/2019
|<<1>>|