220x200

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm ...
04:50 29/02/2024
Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản ...
04:50 29/02/2024
Công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn ...
04:50 29/02/2024

Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp

Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp

04:50 29/02/2024

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

04:50 29/02/2024

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

04:50 29/02/2024

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

04:50 29/02/2024

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

04:50 29/02/2024

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

04:50 29/02/2024