220x200

Vụ lúa đông xuân đạt lợi nhuận cao

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP góp phần hình thành ...
07:17 29/05/2024
Hội thảo Nông nghiệp thích ứng với BĐKH cho vùng đồng ...
07:17 29/05/2024
Tập huấn kỹ thuật “Mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng ...
07:17 29/05/2024

Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

07:17 29/05/2024

Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình

Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình

07:17 29/05/2024

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

07:17 29/05/2024

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

07:17 29/05/2024

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

07:17 29/05/2024

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

07:17 29/05/2024