Chưa cập nhật

02773833951

..., xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773539318

-------, xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Tưới tiêu, GĐLH

Chưa cập nhật

02773834842

..., xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

...

Chưa cập nhật

02773541113

..., xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

tưới tiêu, nước sạch

lyb1405521@gmail.com

0795823075

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

............................

...................

0702535355

xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

......................................

Chưa cập nhật

01689201299

..., xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Tiêu thụ nông sản

btnlieu64@gmail.com

0939442609

Số 254, đường Nguyễn Huệ, TPCL, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

           Bùi Thị Ngọc Liễu - 0939.442.609

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Đồng Tháp.

Chưa cập nhật

02773960903

..., xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02772217568

..., xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

tưới tiêu