Bán Xoài Cát Hoà Lộc

Số lượng: 25 tấn
Đặng Văn Khên
Bắt đầu cung ứng 08/07/2024 Cung ứng đến ngày 30/12/2024

Bán rau củ quả

Số lượng: 100
Dương Minh Sang
Bắt đầu cung ứng 12/06/2024 Cung ứng đến ngày 31/12/2024

Bán Lúa IR 4625

Số lượng: 2250
Đỗ Ngọc Thơ
Bắt đầu cung ứng 12/06/2024 Cung ứng đến ngày 30/08/2024

Bán lúa thương phẩm (OM18)

Số lượng: 1800
Nguyễn Minh Trung
Bắt đầu cung ứng 31/05/2024 Cung ứng đến ngày 31/08/2024

Bán Chích Chòe than (Chìa Vôi)

Số lượng: ....................
Nguyễn Võ Triệu Phú Khương
Bắt đầu cung ứng 26/04/2024 Cung ứng đến ngày 24/10/2024

(Hết hạn) Gạo an toàn ST25

Số lượng: 2000 kg
Huỳnh Thanh Toàn
Bắt đầu cung ứng 23/02/2024 Cung ứng đến ngày 23/05/2024

(Hết hạn) Bán Lúa (Nếp) giống Nếp Long An

Số lượng: 1000 tấn
Trần Tốt
Bắt đầu cung ứng 19/01/2024 Cung ứng đến ngày 30/04/2024

Bán hoa kiểng Tân Quy Tây

Số lượng: 15.000-20.000 chậu
Nguyễn Hữu Phúc
Bắt đầu cung ứng 03/01/2024 Cung ứng đến ngày 31/12/2024

Bán Lúa OM54

Số lượng: 10 tấn
Vo Huynh Nhi
Bắt đầu cung ứng 24/07/2024 Cung ứng đến ngày 31/12/2024

Bán Lúa OM18

Số lượng: 10 tấn
Vo Huynh Nhi
Bắt đầu cung ứng 22/12/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2024