Gạo an toàn ST25

Số lượng: 2000 kg
Huỳnh Thanh Toàn
Bắt đầu cung ứng 23/02/2024 Cung ứng đến ngày 23/05/2024

Bán Lúa (Nếp) giống Nếp Long An

Số lượng: 1000 tấn
Trần Tốt
Bắt đầu cung ứng 19/01/2024 Cung ứng đến ngày 30/04/2024

Bán hoa Tân Khánh Đông

Số lượng: 15.000-20.000 chậu
Nguyễn Hữu Khanh
Bắt đầu cung ứng 03/01/2024 Cung ứng đến ngày 31/12/2024

Bán hoa kiểng Tân Quy Tây

Số lượng: 15.000-20.000 chậu
Nguyễn Hữu Phúc
Bắt đầu cung ứng 03/01/2024 Cung ứng đến ngày 31/12/2024

Bán lúa Đài Thơm 8 và RVT

Số lượng: 100 tấn
Nguyễn Văn Hùng
Bắt đầu cung ứng 26/12/2023 Cung ứng đến ngày 30/04/2024

(Hết hạn) Bán Lúa OM54

Số lượng: 10 tấn
Vo Huynh Nhi
Bắt đầu cung ứng 22/12/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

(Hết hạn) Bán Lúa OM18

Số lượng: 10 tấn
Vo Huynh Nhi
Bắt đầu cung ứng 22/12/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

(Hết hạn) Bán Dưa lưới TL3 trồng trong nhà màng

Số lượng: 4 tấn
Nguyễn Minh Hải
Bắt đầu cung ứng 06/11/2023 Cung ứng đến ngày 31/03/2024

(Hết hạn) Cần bán lươn giống

Số lượng: 2000
Phạm Văn Lượm
Bắt đầu cung ứng 08/08/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

(Hết hạn) Bán rau hữu cơ

Số lượng: ...........
Phạm Thị Kim Ngọc
Bắt đầu cung ứng 14/04/2023 Cung ứng đến ngày 29/12/2023