(Hết hạn) Hoa kiểng nuôi cấy mô

Số lượng: 150.000
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Bắt đầu cung ứng 07/09/2020 Cung ứng đến ngày 30/01/2021

HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Lê Tấn Thành
Bắt đầu cung ứng 13/04/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

Cần bán khoai lang tím

Số lượng: 200 kg
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Bắt đầu cung ứng 30/06/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh

Số lượng: 5 tấn
Nguyễn Thành Nguyên
Bắt đầu cung ứng 03/06/2020 Cung ứng đến ngày 03/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Hồ Văn Hữu
Bắt đầu cung ứng 02/08/2020 Cung ứng đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Nước uống tinh khiết đóng chai

Số lượng: Không giới hạn
Nguyễn Văn Định
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/06/2021

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/09/2020
|<<123...>>|