Bán Dưa lưới TL3 trồng trong nhà màng

Số lượng: 4 tấn
Nguyễn Minh Hải
Bắt đầu cung ứng 06/11/2023 Cung ứng đến ngày 31/03/2024

Cần bán lươn giống

Số lượng: 2000
Phạm Văn Lượm
Bắt đầu cung ứng 08/08/2023 Cung ứng đến ngày 31/12/2023

Bán rau hữu cơ

Số lượng: ...........
Phạm Thị Kim Ngọc
Bắt đầu cung ứng 14/04/2023 Cung ứng đến ngày 29/12/2023

(Hết hạn) bán ớt hiểm test

Số lượng: 60
Phạm Thị Kim Ngọc
Bắt đầu cung ứng 23/03/2023 Cung ứng đến ngày 24/03/2023

(Hết hạn) HTXNN PHUONGTRA

Số lượng: 500 Kí
NGUYEN VAN NINH
Bắt đầu cung ứng 14/12/0202 Cung ứng đến ngày 14/12/2022

(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài

Số lượng: 100
HTX NN Bình Thạnh Trung
Bắt đầu cung ứng 02/11/2020 Cung ứng đến ngày 02/11/2020

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
Vũ Văn Đông
Bắt đầu cung ứng 03/01/2022 Cung ứng đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) phanthihoanganh

Số lượng: 10
phan thị hoang anh
Bắt đầu cung ứng 14/12/2021 Cung ứng đến ngày 26/12/2021

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Vũ Văn Đông
Bắt đầu cung ứng 03/02/2022 Cung ứng đến ngày 31/08/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Vũ Văn Đông
Bắt đầu cung ứng 14/12/2021 Cung ứng đến ngày 30/01/2022