220x200

TP Sa Đéc có thêm Farmstay chuẩn bị đưa vào phục vụ dịp Tết Dương lịch 2023

Tập huấn nhân rộng mô hình xoài theo VietGAP
08:39 09/02/2023
Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về sản xuất nấm ăn và ...
08:39 09/02/2023
Mô hình trồng nấm mối đen đạt hiệu quả cao
08:39 09/02/2023

Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, giảm giá thành

Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, giảm giá thành

08:39 09/02/2023

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của tổ KNCĐ tại Đồng Tháp”

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của tổ KNCĐ tại Đồng Tháp”

08:39 09/02/2023

Tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng khoa học công nghệ..."

Tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng khoa học công nghệ..."

08:39 09/02/2023

Tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP....."

Tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP...."

08:39 09/02/2023

Hỗ trợ Dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản năm 2022

Hỗ trợ Dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản năm 2022

08:39 09/02/2023

Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả

Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả

08:39 09/02/2023