220x200

Hội nghị triển khai nhân rộng Mô hình liên kết, cơ giới hóa sản xuất lúa giống gắn với truy xuất nguồn gốc

Hội nghị sơ kết Dự án Phát triển Nông nghiệp hữu cơ ...
11:21 19/05/2022
Hội thảo Chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo bền vững
11:21 19/05/2022
Đất khỏe cây mới khỏe
11:21 19/05/2022

Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng

Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng

11:21 19/05/2022

Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo Tiêu chuẩn SRP

Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo Tiêu chuẩn SRP

11:21 19/05/2022

Hội thảo mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội thảo mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

11:21 19/05/2022

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình trồng nấm bào ngư tại vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản xuất OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình trồng nấm bào ngư tại vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản xuất OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười”

11:21 19/05/2022

Thăm quan mô hình chăn nuôi dê

Tham quan mô hình chăn nuôi dê

11:21 19/05/2022

Hội thảo mô hình Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm

Hội thảo mô hình Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng ...

11:21 19/05/2022