220x200

Tập huấn trồng khoai lang theo tiêu chuẩn ViêtGAP

Mô hình sinh kế chủ động ứng phó với con nước
01:07 26/10/2021
Hỗ trợ phân hữu cơ mô hình thâm canh xoài theo tiêu ...
01:07 26/10/2021

Hội thảo online “Vai trò của giới trong hoạt động khuyến nông”

Hội thảo online “Vai trò của giới trong hoạt động khuyến nông”

01:07 26/10/2021

Diễn đàn trực tuyến “Chủ động giảm lượng giống - phân bón để giảm giá thành sản xuất lúa trong tình hình dịch bệnh Covid – 19”

Diễn đàn trực tuyến “Chủ động giảm lượng giống - phân bón để giảm giá thành sản xuất lúa trong tình hình dịch bệnh Covid – 19”

01:07 26/10/2021

Hội thảo "Những thay đổi & thích ứng của Ngành chăn nuôi lợn (heo) Việt Nam sau Dịch tả lợn Châu Phi & trong bối cảnh đại dịch Covid -19"

Hội thảo "Những thay đổi & thích ứng của Ngành chăn nuôi lợn (heo) Việt Nam sau Dịch tả lợn Châu Phi & trong bối cảnh đại dịch Covid -19"

01:07 26/10/2021

Nông dân tìm đầu ra cho nông sản thông qua mạng xã hội

Nông dân tìm đầu ra cho nông sản thông qua mạng xã hội

01:07 26/10/2021

Hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tím Nhật huyện Châu Thành

Hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tím Nhật huyện Châu Thành

01:07 26/10/2021

Chương trình “Bác sĩ nông học” tại Đồng Tháp

Chương trình “Bác sĩ nông học” tại Đồng Tháp

01:07 26/10/2021