Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 16/6/2024
Ngày đăng: 26/06/2024

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.970 đồng/trứng (tăng 58 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 64.455 đồng/kg (tăng 1.371 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Giá cá tra nguyên liệu 26.500 - 27.200 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.662 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi thấp.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 140.000 - 160.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước: cá Lóc nuôi 40.000 - 42.000 đồng/kg (giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 43.000 - 46.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 73.000 - 77.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 34.000 - 36.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 43.000 - 45.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 31.000 đồng/kg (tăng 3.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 38.500 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 11.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 15.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 16.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 22.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá  12.000 đồng/kg (giảm 3.375 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), mít có giá 15.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sầu riêng Ri6 có giá 58.000 đồng/kg (giảm 22.000 đồng/kg so với tuần trước), Sầu riêng Monthong 86.000 đồng/kg (giảm 14.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 13.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng ớt 17.000 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 12.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 17.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.950 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.450 đồng/kg (giảm 100 đồng/kg so với tuần trước)./.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 17/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 17/6/2024

01:06 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/6/2024 – 09/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/6/2024 – 09/6/2024

01:06 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/5/2024 – 26/5/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/5/2024 – 26/5/2024

01:06 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/5/2024 – 02/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/5/2024 – 02/6/2024

01:06 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/5/2024 – 19/5/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/5/2024 – 19/5/2024

01:06 25/07/2024