Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
Ngày đăng: 30/06/2020

+ Giá cá Tra nguyên liệu 17.500-18.200 đồng/kg (giảm 300 – 500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 21.174 đồng/kg, với mức giá này người nuôi bị lỗ khoảng 2.974-3.674 đồng/kg.

+ Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 110.000 - 120.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước); tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 195.000 - 215.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác như cá Điêu hồng 34.000 – 35.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Rô 22.000 - 23.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Thát lát 54.000 – 55.000 đồng/kg, Ếch 30.000 – 31.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 31.000 – 32.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Sặc rằn 36.000 – 38.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước). /.

MV-VPS

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

10:17 19/05/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

10:17 19/05/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

10:17 19/05/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

10:17 19/05/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 10/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Tình hình tiêu thụ nông sản (từ ngày 10/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

10:17 19/05/2022