Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/12/2023 – 24/12/2023
Ngày đăng: 05/01/2024

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.613 đồng/trứng (giảm 25 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 55.145 đồng/kg (giảm 1.693 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Giá cá tra nguyên liệu 25.300 - 25.500 đồng/kg (giảm 200 - 300 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.912 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá Lóc nuôi 28.000 - 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 52.000 - 55.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 82.000 - 85.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 35.000 - 36.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng cá Điêu hồng 31.000 - 34.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 9.600 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 9.000 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 7.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 48.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng hành lá có giá 22.500 đồng/kg (tăng 4.500 đồng/kg so với tuần trước), sen gương 23.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 63.000 đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 22.000 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 19.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 19.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 16.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 9.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 16.000 kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước)./.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/12/2023 – 17/12/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/12/2023 – 17/12/2023

02:37 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/12/2023 – 10/12/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/12/2023 – 10/12/2023

02:37 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/11/2023 – 03/12/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/11/2023 – 03/12/2023

02:37 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/11/2023 – 26/11/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/11/2023 – 26/11/2023

02:37 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/11/2023 – 19/11/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/11/2023 – 19/11/2023

02:37 24/02/2024