Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 24/10/2022 – 30/10/2022
Ngày đăng: 03/11/2022

 - Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.714 đồng/trứng (tăng 32 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 51.880 đồng/kg (giảm 1.209 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\GIA CA\TRUNG VIT.jpg

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/10/2022 – 16/10/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/10/2022 – 16/10/2022

03:50 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/10/2022 – 09/10/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/10/2022 – 09/10/2022

03:50 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 19/9/2022 – 25/9/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 19/9/2022 – 25/9/2022

03:50 24/02/2024

Giá mít Thái tăng

Giá mít Thái tăng

03:50 24/02/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022

03:50 24/02/2024