Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/3/2024 – 31/3/2024
Ngày đăng: 15/04/2024

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.785 đồng/trứng (tăng 200 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 52.961 đồng/kg (tăng 1.098 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Giá cá tra nguyên liệu 27.000 – 27.400 đồng/kg (giảm 300-500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 28.256 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 150.000 - 160.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước: cá Lóc nuôi 28.000 - 29.000 đồng/kg (giảm 2.000- 3.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 42.000 - 45.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 75.000 - 82.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 46.000 - 48.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 33.000 - 36.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 17.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 32.500 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 9.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 15.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 19.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 30.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá  18.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 5.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 23.500 đồng/kg (giảm 3.500 đồng/kg so với tuần trước), sầu riêng Ri6 có giá 140.000 đồng/kg (tăng 17.000 đồng/kg so với tuần trước), Sầu riêng Monthong 180.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 4.300 đồng/kg (tăng 1.300 đồng/kg so với tuần trước), khoai lang có giá 12.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 27.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 15.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 23.500 đồng/kg (giảm 6.500 đồng/kg so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.500 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước). /.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/3/2024 – 24/3/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/3/2024 – 24/3/2024

06:32 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/3/2024 – 17/3/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/3/2024 – 17/3/2024

06:32 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/3/2024 – 10/3/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/3/2024 – 10/3/2024

06:32 16/06/2024

Sản phẩm OCOP Đồng Tháp tham gia HORTEX VIETNAM 2024

Sản phẩm OCOP Đồng Tháp tham gia HORTEX VIETNAM 2024

06:32 16/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 26/02/2024 – 03/3/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 26/02/2024 – 03/3/2024

06:32 16/06/2024