Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/8/2023 – 03/9/2023
Ngày đăng: 15/09/2023

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

                Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\NUOI TOM\ban tom 3.jpg

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 21/8/2023 – 28/8/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 21/8/2023 – 28/8/2023

09:59 14/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

09:59 14/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 07/8/2023 – 13/8/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 07/8/2023 – 13/8/2023

09:59 14/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 31/7/2023 – 06/8/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 31/7/2023 – 06/8/2023

09:59 14/06/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 24/7/2023 – 30/7/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 24/7/2023 – 30/7/2023

09:59 14/06/2024