Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 20/12/2021 - 26/12/2021
Ngày đăng: 06/01/2022

- Tình hình tiêu thụ:

+ Giá cá tra nguyên liệu 24.000 – 24.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.630 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước cụ thể: cá rô 23.000 - 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá sặc rằn 25.000 - 28.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 45.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 120.000 - 150.000 đồng/kg (giảm 10.000 – 30.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 33.500 - 34.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước).

Description: D:\BICH NGOC\NAM 2022\DONGTHAPXANH\HINH\kieu.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.433 đồng/trứng (giảm 200 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 46.357 đồng/kg (giảm 643 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/12/2021 - 19/12/2021

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/12/2021 - 19/12/2021

09:06 16/08/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 06/12/2021 - 12/12/2021

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 06/12/2021 - 12/12/2021

09:06 16/08/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/11/2021 - 05/12/2021

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/11/2021 - 05/12/2021

09:06 16/08/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 22/11/2021 - 28/11/2021

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 22/11/2021 - 28/11/2021

09:06 16/08/2022

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 08/11/2021 - 14/11/2021

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 08/11/2021 - 14/11/2021

09:06 16/08/2022