Thú vị thiết bị phun thuốc BVTV di chuyển bằng xuồng
Ngày đăng: 01/12/2020

Tin cùng danh mục

Mưa bão kéo dài, nông dân Làng hoa Sa Đéc đứng ngồi không yên

Mưa bão kéo dài, nông dân Làng hoa Sa Đéc đứng ngồi không yên

11:28 25/10/2021

Người dân chuẩn bị nuôi trữ cá mùa nước nổi

Người dân chuẩn bị nuôi trữ cá mùa nước nổi

11:28 25/10/2021

Nông dân lớp 9 chế tạo máy 3 trong 1

Nông dân lớp 9 chế tạo máy 3 trong 1

11:28 25/10/2021

Xen canh lúa - vịt mang lại hiệu quả kinh tế cao

Xen canh lúa - vịt mang lại hiệu quả kinh tế cao

11:28 25/10/2021

Nghề kéo trứng nước mùa lũ cho thu nhập khá

Nghề kéo trứng nước mùa lũ cho thu nhập khá

11:28 25/10/2021