HTXDVNN Phương trà, xã Phương Trà

Tưới tiêu, thu hoạch, làm đất, phun xịt

Các tin đã đăng