HTXNN Tân Phú Đông, xã Tân Phú Đông

- Tưới tiêu, lúa giống, đầu tư hỗ trợ vốn, phân bón, cây giống, hút hầm ủ biogas, nuôi trùn quế, phân vi sinh, giết mổ tập trung. VSMT

Các tin đã đăng