Công Ty TNHH Lương Thực Ngọc Đồng

Công Ty TNHH Lương Thực Ngọc Đồng đã xuất khẩu Gạo đến hơn 10 nước trên thế giới. Với mục tiêu uy tín và chất lượng, buộc tất cả các quy trình phải được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo mặt chất lượng và thời gian giao hàng.

Các tin đã đăng