HTXNN Phú Thọ C, xã Phú Thọ

Tưới tiêu; DV sản xuất và cung ứng giống cây trồng vất nuôi; DV tín dụng nội bộ; DV cung ứng VTNN; DV cày xới thu hoạch phục vụ sản xuất; DV bảo quản và tiêu thụ hàng nông sản phẩm.

Các tin đã đăng