Bình Lý Hội quán

Bình Lý Hội quán- Hội nghề nuôi lươn xã Bình Thạnh