Bùi Thị Ngọc Liễu

           Bùi Thị Ngọc Liễu - 0939.442.609

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Đồng Tháp.