Bùi Văn Nắm

liên kết tiêu thụ tôm, liên kết cung ứng con giống, liên kết cung ứng thức ăn và thuốc thú y