Nguyễn Văn Định

HTX DVNN Bình Hàng Tây thành lập vào ngày 27/8/2018. Số thành viên hiện tại là 366, hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp (lúa, trái cây,..) và phi nông nghiệp (nước uống đóng chai/bình, bảo hiểm xe máy,..)