Nguyễn Minh Hải

Thành viên

Trang trại Dưa lưới Công nghệ cao Hải Cường

Địa chỉ: khu 1, khóm An Phước, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Chủ cơ sở: Nguyễn Minh Hải, 0965837689, email: hai.cuong.111977@gmail.com