Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng trong 2-3 ngày tới (từ ngày 19-20-21/2018) do ảnh hưởng bão số 3
Ngày đăng: 18/07/2018