Chuyển đổi số góp phần đưa nền nông nghiệp ngày càng hiện đại
Ngày đăng: 21/03/2024

Việc chuyển đổi số (CĐS) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai rộng rãi đến người lao động, các cấp ủy đảng, chính quyền; được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về CĐS quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là sự đồng hành của người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác số hóa dữ liệu nông nghiệp của tỉnh.

Nhận thức về CĐS của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong công việc, trong cuộc sống. Người dân ngày càng sử dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất cho năng suất, chất lượng sản phẩm tốt hơn, đưa nền nông nghiệp của tỉnh dần chuyển đổi từ “Nông nghiệp truyền thống” sang “Nông nghiệp hiện đại”.


Kiểm tra sâu rầy qua điện thoại di động tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười) (Ảnh: Mỹ Nhân)

Về chính quyền số, có 100% cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý (từ tuyến tỉnh, huyện, xã) được số hóa và cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đối với kinh tế số, hoàn thành cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các cấp quản lý (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành nông nghiệp đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã (thông qua phát triển hệ thống phần mềm, ứng dụng thiết bị thông minh) giúp quản lý nông nghiệp số và phát triển kinh tế nông nghiệp số, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống dữ liệu của tỉnh và quốc gia. Đến nay, tỉnh đã xây dựng 4 hội quán ứng dụng IoT vào sản xuất; có 15,5% hội quán (22/142 hội quán), 17,2% hợp tác xã (33/192 hợp tác xã) có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng; xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ số và thiết bị giám sát IoT, viễn thám giúp thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của ngành (hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về thổ nhưỡng; về đặc tính thích nghi của cây trồng, vật nuôi, thủy sản; về thông tin thị trường...) thông qua nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp số; 100% sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử (tăng 30% so với năm 2022)...

Nhóm kinh tế số, năm 2024 hoàn thành cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các cấp quản lý (tỉnh, huyện, xã); xây dựng nền tảng CĐS nông nghiệp giúp quản lý nông nghiệp số và phát triển kinh tế nông nghiệp, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống dữ liệu của tỉnh; xây dựng 5 Làng thông minh; xây dựng ít nhất 5 hội quán ứng dụng IoT vào sản xuất; có 17% hội quán, hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng; hoàn thiện mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ số và thiết bị giám sát IoT, viễn thám giúp thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của ngành (hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về thổ nhưỡng; về đặc tính thích nghi của cây trồng, vật nuôi, thủy sản; về thông tin thị trường...) thông qua nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp số...

Đối với nhóm xã hội số, thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ khuyến nông cộng đồng, hỗ trợ, tư vấn cho trên 60% nông dân biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung - cầu thông qua mạng Internet, cách thức quảng bá trực tuyến, buôn bán trực tuyến.

baodongthap.vn

 

Tin cùng danh mục

Chính sách hỗ trợ Bảo hiểm nông nghiệp

Chính sách hỗ trợ Bảo hiểm nông nghiệp

06:24 16/06/2024

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

06:24 16/06/2024

Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid – 19

Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid – 19

06:24 16/06/2024

Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

06:24 16/06/2024

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh

06:24 16/06/2024