Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý ngành hàng cá tra
Ngày đăng: 02/10/2019

Theo đó, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững ngành hàng cá tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nuôi cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy quản lý lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai công tác quản lý, đặc biệt quan tâm thực hiện kiểm soát điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, điều kiện đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong công đoạn nuôi, công tác đăng ký và cấp mã số cơ sở nuôi để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu có cơ chế chính sách hỗ trợ đẩy mạnh liên kết ở tất cả công đoạn của chuỗi giá trị để gắn kết sản xuất với tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc; tích cực tuyên truyền các mô hình liên kết hiệu quả; cung cấp thông tin kịp thời về thị trường cho cơ sở nuôi để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế rủi ro mất cân bằng trong cung cầu.

Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0 trong toàn chuỗi sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm./.

                                                                                                                                    Theo Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Tin cùng danh mục

Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống sớm vụ Đông Xuân để né hạn, mặn

Trong bối cảnh lũ thấp cộng thêm lượng mưa ít, tình hình hạn, mặn năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ đến sớm và nặng hơn trung bình nhiều ...

07:14 29/05/2024

Cơ hội mới cho xuất khẩu nhãn tươi Việt Nam sang Australia

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia vừa công bố các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi của Việt Nam, hứa hẹn mở ra thị trường tiềm năng mới cho mặt hàng ...

07:14 29/05/2024

Phổ biến chính sách về bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát ...

07:14 29/05/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo biện pháp chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu Phi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đưa ra khuyến cáo các địa phương, nông hộ, cơ sở chăn nuôi... một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn ...

07:14 29/05/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Sách trắng về hợp tác xã

Tính đến tháng 6 năm 2019, cả nước có khoảng 14.500 hợp tác xã với 8,6 triệu hộ, bình quân mỗi tỉnh có 220 hợp tác xã; có 61% cán bộ hợp tác xã có bằng ...

07:14 29/05/2024