Dự báo thủy văn ngày 13/10/2021
Ngày đăng: 14/10/2021

Nhận định 5 ngày tới: Mực nước tại các nơi trong Tỉnh tiếp tục ít biến đổi và xuống trong một vài ngày nữa; rồi lên trở lại theo triều.

   Chú thích:

      SS CKNN: So sánh cùng kỳ năm ngoái

      +     Cao hơn.

       -  Thấp hơn.

Tin cùng danh mục

Dự báo thủy văn ngày 07/10/2021

Dự báo thủy văn ngày 07/10/2021

11:32 04/12/2021

Tổng hợp thủy văn hàng tuần ( 24/9 - 30/9/2021)

Tổng hợp thủy văn hàng tuần ( 24/9 - 30/9/2021)

11:32 04/12/2021

Bản tin thủy văn ngày 04/10/2021

Bản tin thủy văn ngày 04/10/2021

11:32 04/12/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 28/9/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 28/9/2021

11:32 04/12/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 25/9/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 25/9/2021

11:32 04/12/2021