Giá cả nông, lâm, thuỷ sản đến ngày 25/10/2019
Ngày đăng: 04/11/2019

Giá lúa chất lượng cao (loại I) từ 4.800 – 4.900 đồng/kg; lúa loại II từ  4.6004.700 đồng/kg (lúa tươi tại ruộng). Ước tính lợi nhuận bình quân vụ Thu Đông 2019 khoảng 8 – 10 triệu đồng/ha (tương đương so với cùng kỳ vụ Thu Đông 2018).

Giá cá tra thương phẩm có trọng lượng bình quân 0,7 – 0,9 kg/con giao động 18.50019.800 đồng/kg tùy theo chất lượng cá và phương thức thanh toán, ổn định so với tuần trước. Giá thành 22.162 đ/kg, với mức giá này người nuôi lỗ khoảng 2.300-3.600 đ/kg

Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/kg; tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ
200.000 - 220.000 đồng/kg, loại 2 giá từ 180.000 -200.000 đồng/kg.

Tôm có kích cỡ khoảng 90 - 100 con/kg được mua tại ao có giá dao động từ 90.000 - 95.000 đồng/kg./.

Tên tác giả: MV

Nguồn Văn phòng Sở.