Hỗ trợ phân hữu cơ mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP
Ngày đăng: 03/09/2021

Ngày 30/8/2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch nông thôn phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cao Lãnh, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Hàng Tây tiến hành bàn giao phân hữu cơ hỗ trợ mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo đó, 26 hộ nông dân được lựa chọn tham gia mô hình trên diện tích 15ha được hỗ trợ 50% phân hữu cơ là 22,5 tấn với tổng giá trị hỗ trở là 108 triệu đồng từ nguồn kinh phí Khuyến nông Trung ương.

Trước đó, các hộ này đã được hỗ trợ vật tư nông nghiệp gồm 1,2 tấn phân bón vô cơ các loại, thuốc BVTV có giá  trị 15 triệu đồng.

Các hộ thực hiện mô hình nhận phân hữu cơ hỗ trợ

Nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn về kỹ thuật tỉa cành tạo tán, kích thích ra đọt non, tạo mầm hoa, quản lý dinh dưỡng và cải thiện chất lượng trái xoài. Qua đó giúp các nhà vườn áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thời gian tới Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch nông thôn sẽ tiến hành đấu thầu bao trái để hỗ trợ cho các hộ dân.  Được biết, mô hình thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương "Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP" thực hiện từ năm 2020 đến 2022 tại tỉnh Đồng Tháp.

 

Trí Tuệ - TT DVNN&NSNT