Hội nghị triển khai Mô hình trồng nấm bào ngư tại vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP tại huyện Tháp Mười
Ngày đăng: 25/11/2021

Ngày 23/11/2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tháp Mười tổ chức buổi Hội nghị triển khai mô hình trồng nấm bào ngư vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP tại UBND xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười vào.

Mô hình nhằm giúp nông dân xây dựng một hệ thống trồng nấm bào ngư an toàn thực phẩm và hiệu quả có sự liên kết tiêu thụ. Đồng thời mô hình làm cơ sở thúc đẩy, phát triển các đơn vị, cá nhân có tinh thần khởi nghiệp tạo thu nhập cho bản thân và tạo công ăn việc làm tại địa phương.

 

Hội nghị triển khai mô hình tại UBND xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

Quy mô của mô hình được xây dựng dưới 2 hình thức: (1) Mô hình gồm 2 nhà trồng 20.000 bịch phôi nấm do nông dân thực hiện. (2) Mô hình gồm 1 nhà trồng 10.000 bịch phôi nấm đoàn viên làm nông nghiệp thuộc Đoàn TNCSHCM huyện Tháp Mười thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện: 171.730.000 đồng (bao gồm; năm 2021 là 160.412.000 đồng; năm 2022 là 11.318.000 đồng). Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận, tập huấn, quảng bá sản phẩm,... Hỗ trợ 50% giống, vật tư xây dựng mô hình.

Qua buổi hội nghị, nông dân tham gia thực hiện mô hình đồng tình với các tiêu chí mà chương trình đưa ra và cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy trình sản xuất được khuyến cáo. Kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng và là nền tảng phát triển sản phẩm OCOP ở địa phương, đồng thời tạo tiền đề để phát triển đa dạng hóa sản phẩm các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp khác trên địa bàn huyện.  

                                                                        Lê Hoàng Thành-TTDVNN&NSNT