Hội thảo - Hội thi các mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Tiểu dự án ICRSL Đồng Tháp năm 2020
Ngày đăng: 03/12/2020

            Ngày 03/12/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội thảo - Hội thi các mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Tiểu dự án ICRSL Đồng Tháp năm 2020 - Mô hình 02 lúa - cá tại xã Bình Thạnh - thành phố Hồng Ngự.

            Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp), thuộc Dự án ICRSL, đã được phê duyệt theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

            Theo kế hoạch được duyệt năm 2020, thành phố Hồng Ngự thực hiện 04 mô hình; 03 mô hình “2 lúa – cá đồng, cá tự nhiên” và 01 mô hình “2 lúa – Tôm càng xanh” thực hiện ở xã Bình Thạnh. Với diện tích 45ha/vụ, có 23 hộ tham gia.

            Qua 2 năm thực hiện, hầu hết ruộng lúa mô hình đều giảm được lượng giống, phân bón, thuốc BVTV; nông dân trong khu vực được tập huấn kỹ thuật, điều kiện sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, yêu cầu bảo vệ môi trường trong sản xuất, ..., một bộ phận nông dân đã áp dụng và cho hiệu quả, tạo lòng tin, tích cực tham gia các hoạt động sinh kế; góp phần bảo vệ sức khỏe, môi trường.

            + Đa số nông dân tham dự tập huấn, hội thảo, ... đều đồng tình với các hoạt động sinh kế nhằm giảm sản xuất lúa vụ 3, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

            + Mô hình bước đầu đã tạo được lòng tin cho nông dân trong việc áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất như áp dụng sản xuất theo IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, áp dụng quy trình bón vùi phân; thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất, ..., góp phần giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, giảm được giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận.

            Riêng đối với mô hình thủy sản mùa lũ, do nước lũ năm 2020 về trễ và thấp ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của đối tượng thủy sản nuôi, phải nuôi ở ao ương dưỡng mật độ cao, kéo dài.

Nguyễn Thị Yến - TTDVNN & NSNT

Tin cùng danh mục

Phương pháp, kỹ năng tư vấn nông dân tại hiện trường (FCV)

Phương pháp, kỹ năng tư vấn nông dân tại hiện trường (FCV)

07:31 24/02/2024

Hỗ trợ 3.000 con giống  vịt 01 ngày tuổi

Hỗ trợ 3.000 con giống  vịt 01 ngày tuổi

07:31 24/02/2024

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thuỷ sản gắn với bảo vệ môi trường”

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thuỷ sản gắn với bảo vệ môi trường”

07:31 24/02/2024

Hội thảo Giải pháp Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Hội thảo Giải pháp Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

07:31 24/02/2024

Hội thảo mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiêm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”

Hội thảo mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiêm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”

07:31 24/02/2024