Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/9/2023 – 24/9/2023
Ngày đăng: 11/10/2023

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần tăng so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 5.750 đồng/kg (tăng 217 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 15.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 32.500 đồng/kg (tăng 2.333 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 23.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.950 đồng/kg (giảm 450 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.750 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 22.800 đồng/kg (tăng 3.367 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 61.000 đồng/kg (giảm 2.750 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 21.500 đồng/kg (giảm 4.250 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 21.250 đồng/kg (giảm 3.750 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 19.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 5.525 đồng/kg (tăng 125 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 7.800 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 39.000 kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 26.700 - 27.000đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.741 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 45.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 46.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 36.000 - 38.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 95.000 - 100.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Điêu hồng 49.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 35.000 - 37.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.178 đồng/trứng (giảm 89 đồng/kg so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.457 đồng/kg (giảm 5.459 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Giá cá tra nguyên liệu 26.700 - 27.000đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.741 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 45.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 46.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 36.000 - 38.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 95.000 - 100.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Điêu hồng 49.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 35.000 - 37.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/9/2023 – 17/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 11/9/2023 – 17/9/2023

07:03 29/05/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/9/2023 – 10/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 04/9/2023 – 10/9/2023

07:03 29/05/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/8/2023 – 03/9/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/8/2023 – 03/9/2023

07:03 29/05/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 21/8/2023 – 28/8/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 21/8/2023 – 28/8/2023

07:03 29/05/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

07:03 29/05/2024