Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 24/6/2024 – 30/6/2024
Ngày đăng: 03/07/2024

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 140.000 - 160.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 26.500 - 26.800 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.662 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi thấp hoặc không có lãi.

Giá một số loài thủy sản khác giảm so với tuần trước: cá Lóc nuôi 39.000 - 41.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 37.000 - 41.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 73.000 - 77.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 34.000 - 36.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 41.000 - 43.000 đồng/kg (giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: giá bán trứng vịt bình quân khoảng 3.183 đồng/trứng (tăng 203 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 64.867 đồng/kg (tăng 254 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 25.500 đồng/kg (giảm 5.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 39.000 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 17.500 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 15.750 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 17.750 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 23.750 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá  10.000 đồng/kg (ổn định đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 6.900 đồng/kg (giảm 100 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 14.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), sầu riêng Ri6 có giá 59.500 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước), Sầu riêng Monthong 87.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần tăng so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 5.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 13.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 27.500 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 15.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 8.050 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.450 đồng/kg (ổn định so với tuần trước)./.

MV

Tin cùng danh mục

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 17/6/2024 – 23/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 17/6/2024 – 23/6/2024

01:18 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 16/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 16/6/2024

01:18 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 17/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 10/6/2024 – 17/6/2024

01:18 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/6/2024 – 09/6/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 03/6/2024 – 09/6/2024

01:18 25/07/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/5/2024 – 26/5/2024

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/5/2024 – 26/5/2024

01:18 25/07/2024