Tui Nông Dân
ĐC: Nhà Nông, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 15/02/2022
Liên hệ anh Nam: 0912180850
(Hết hạn) Bán ổi lê
Số lượng: 10 tấn

Nội dung mô tả chi tiết sản phẩm cần bán

Ngày đăng: 08:35 12/01/2018 | Thời gian cung ứng: 01/01/2018 - 31/01/2018

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh

Số lượng: 5 tấn
Tui Nông Dân
Thu mua từ ngày 03/06/2020 Thu mua đến ngày 03/06/2020

(Hết hạn) Cung cấp ổi thái xuất khẩu

Số lượng: 20 Tấn
Tui Nông Dân
Thu mua từ ngày 30/07/2017 Thu mua đến ngày 12/01/2018

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Cung cấp chôm chôm đường giá sỉ

Số lượng: Liên hệ
Văng Quang Trung
Cung ứng từ ngày 30/07/2017 Cung ứng đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cung cấp ổi thái xuất khẩu

Số lượng: 20 Tấn
Văng Quang Trung
Cung ứng từ ngày 30/07/2017 Cung ứng đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cần bán mận hòa an số lượng nhiều

Số lượng: Liên hệ
Văng Quang Trung
Cung ứng từ ngày 30/07/2017 Cung ứng đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cần bán số lượng lớn xoài cát hòa lộc

Số lượng: 20 Tấn
Văng Quang Trung
Cung ứng từ ngày 30/07/2017 Cung ứng đến ngày 12/01/2018

(Hết hạn) Cần bán chôm chôm giống vĩnh long

Số lượng: 30 Tấn
Văng Quang Trung
Cung ứng từ ngày 31/07/2017 Cung ứng đến ngày 12/01/2018