Tui Nông Dân
ĐC: Nhà Nông, Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 10/08/2021
Liên hệ chị Hồng Chuyên: 0369989809
(Hết hạn) Bán ổi lê
Số lượng: 10 tấn

Nội dung mô tả chi tiết sản phẩm cần bán

Ngày đăng: 08:35 12/01/2018 | Thời gian cung ứng: 01/01/2018 - 31/01/2018

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh

Số lượng: 5 tấn
Tui Nông Dân
Thu mua từ ngày 03/06/2020 Thu mua đến ngày 03/06/2020