Nguyễn Thành Nguyên
ĐC: so 423 ap phu an, xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
chuyen cung cap chanh
(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh
Số lượng: 5 tấn

chuyên cung cấp cây giống và sản phẩm chanh trái

Ngày đăng: 10:52 02/06/2020 | Thời gian cung ứng: 03/06/2020 - 03/06/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Bán ổi lê

Số lượng: 10 tấn
Nguyễn Thành Nguyên
Thu mua từ ngày 01/01/2018 Thu mua đến ngày 31/01/2018

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Hồ Văn Hữu
Cung ứng từ ngày 02/08/2020 Cung ứng đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Nước uống tinh khiết đóng chai

Số lượng: Không giới hạn
Nguyễn Văn Định
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/06/2021