Phạm Thị Kim Ngọc
ĐC: huyện cao lãnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 14/04/2023
tôi là thành viên
(Hết hạn) bán ớt hiểm test
Số lượng: 60

fjlksdajf;áldfjd

Ngày đăng: 12:30 23/03/2023 | Thời gian cung ứng: 23/03/2023 - 24/03/2023

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Bán rau hữu cơ

Số lượng: ...........
Phạm Thị Kim Ngọc
Thu mua từ ngày 14/04/2023 Thu mua đến ngày 29/12/2023

(Hết hạn) phanthihoanganh

Số lượng: 10
Phạm Thị Kim Ngọc
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 26/12/2021

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) HTXNN PHUONGTRA

Số lượng: 500 Kí
NGUYEN VAN NINH
Cung ứng từ ngày 14/12/0202 Cung ứng đến ngày 14/12/2022

(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài

Số lượng: 100
HTX NN Bình Thạnh Trung
Cung ứng từ ngày 02/11/2020 Cung ứng đến ngày 02/11/2020

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
Vũ Văn Đông
Cung ứng từ ngày 03/01/2022 Cung ứng đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) phanthihoanganh

Số lượng: 10
phan thị hoang anh
Cung ứng từ ngày 14/12/2021 Cung ứng đến ngày 26/12/2021

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Vũ Văn Đông
Cung ứng từ ngày 03/02/2022 Cung ứng đến ngày 31/08/2022