HTX NN Bình Thạnh Trung
ĐC: ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 14/12/2021
Bán các loại giống
(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài
Số lượng: 100

Tại htx có bán các loại xoài loại 1, loại 2

Ngày đăng: 03:22 14/12/2021 | Thời gian cung ứng: 02/11/2020 - 02/11/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 03/01/2022 Thu mua đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 03/02/2022 Thu mua đến ngày 31/08/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 30/01/2022

(Hết hạn) Cần bán lươn giống

Số lượng: 300 - 500 con
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 09/01/2023 Thu mua đến ngày 06/12/2023

(Hết hạn) HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
HTX NN Bình Thạnh Trung
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
Vũ Văn Đông
Cung ứng từ ngày 03/01/2022 Cung ứng đến ngày 03/12/2022

(Hết hạn) phanthihoanganh

Số lượng: 10
phan thị hoang anh
Cung ứng từ ngày 14/12/2021 Cung ứng đến ngày 26/12/2021

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Vũ Văn Đông
Cung ứng từ ngày 03/02/2022 Cung ứng đến ngày 31/08/2022

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Vũ Văn Đông
Cung ứng từ ngày 14/12/2021 Cung ứng đến ngày 30/01/2022

(Hết hạn) Cần bán lươn giống

Số lượng: 300 - 500 con
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cung ứng từ ngày 09/01/2023 Cung ứng đến ngày 06/12/2023