Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 02/01/2023 – 08/01/2023
Ngày đăng: 13/01/2023

1.1. Trên cây lúa

- Thu Đông 2022: xuống giống 109.824 ha/113.600 ha, đạt 96,67% so với kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch là 109.308 ha, năng suất bình quân 59,6 tạ/ha

- Đông Xuân 2022 - 2023: xuống giống 185.870 ha/191.500 ha, đạt 97,1% so với kế hoạch, lúa chủ yếu đang giai đoạn mạ - trổ chín. Diện tích đã thu hoạch 11.611 ha, năng suất bình quân 65,5 tạ/ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Rầy nâu: diện tích nhiễm nhẹ 679 ha (giảm 147 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, mật số rầy trên 750 - 1.500 con/m2.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm nhẹ 678 ha (tăng 239 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, mật số sâu 10 – 50 con/m2.

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm 2.203 ha (tăng 1.371 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 200 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, tỷ lệ bệnh 10 - 20 %.

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm nhẹ 483 ha (giảm 295 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn trổ chín, tỷ lệ bệnh 5 - 10%.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\MuoiHanh-02.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

+ Muỗi hành: diện tích nhiễm nhẹ 100 ha (tăng 100 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, tỉ lệ hại từ 10-15%,.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỷ lệ 50 - 100% DAP + 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, sử dụng chế phẩm vi sinh, phân hữu cơ… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch hại, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 8.421/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 103,6% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 8.343 ha đạt 99,1% diện tích xuống giống.

- Đông Xuân 2022 - 2023: xuống giống 11.498 ha/12.250 ha đạt 93,9% so với kế hoạch gồm các loại hoa màu như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại. Diện tích đã thu hoạch 1.771 ha.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh hại trên hoa màu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.473,9 ha đạt 105% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

 

Hoàng Anh