Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 09/01/2023 – 15/01/2023
Ngày đăng: 17/01/2023

1.1. Trên cây lúa

- Thu Đông 2022: xuống giống 109.824 ha/113.600 ha, đạt 96,67% so với kế hoạch. Đến nay đã thu hoạch dứt điểm là 109.824 ha, năng suất bình quân 59,6 tạ/ha

- Đông Xuân 2022 - 2023: xuống giống 188.517 ha/191.500 ha, đạt 98,4% so với kế hoạch, lúa chủ yếu đang giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín. Diện tích đã thu hoạch 33.183 ha, năng suất bình quân 68,9 tạ/ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Rầy nâu: diện tích nhiễm nhẹ 780 ha (tăng 101 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín, mật số rầy trên 750 - 1.500 con/m2.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm nhẹ 877 ha (tăng 169 ha so với tuần trước) trong đó nhiễm trung bình 30 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín, mật số sâu 50 – 100 con/m2.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\benh dao on la 3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm 2.098 ha (giảm 143 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 40 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn làm đòng - trổ chín, tỷ lệ bệnh 10 - 20 %.

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm nhẹ 270 ha (giảm 213 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn trổ chín, tỷ lệ bệnh 5 - 10%.

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm nhẹ 1.227 ha (tăng 39 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng - trỗ chín với tỷ lệ bệnh 10 – 20%.

+ Muỗi hành: diện tích nhiễm 300 ha (tăng 200 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 50 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, tỉ lệ hại từ 20-30%,.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỷ lệ 50 - 100% DAP + 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, sử dụng chế phẩm vi sinh, phân hữu cơ… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch hại, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn.

+ Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa trước trong và sau tết Nguyên đán. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều

1.2. Trên hoa màu

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 8.421/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 103,6% so với kế hoạch. Đã thu hoạch dứt điểm 8.421 ha đạt 100% diện tích xuống giống.

- Đông Xuân 2022 - 2023: xuống giống 11.873 ha/12.250 ha đạt 96,9% so với kế hoạch gồm các loại hoa màu như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại. Diện tích đã thu hoạch 2.019 ha.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh hại trên hoa màu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.473,9 ha. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

Hoàng Anh