Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 09/01/2023 – 15/01/2023
Ngày đăng: 17/01/2023

Giá cá tra nguyên liệu 28.00029.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.483 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước). Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 37.000 - 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 43.000 - 44.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng Ếch 53.000 - 55.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Điêu hồng 38.500 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 31.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây tăng so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 30.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 85.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 21.500 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 19.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 29.000 đồng/kg (tăng 5.500 đồng/kg so với tuần trước), quýt hồng có giá 48.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 13.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 10.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 5.500 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 23.000 kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

 

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\BAN XOAI 2.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.600 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 17.700 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), hành lá có giá 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.972 đồng/trứng (80 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.167 đồng/kg (giảm 1.278 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.250 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.200 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg so với tuần trước).

MV