Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/11/2023 – 03/12/2023
Ngày đăng: 06/12/2023

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 9.200 đồng/kg (tăng 350 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 8.750 đồng/kg (tăng 350 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 30.000 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 57.000 đồng/kg (tăng 11.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 30.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 16.000 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 21.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 17.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 13.500 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 7.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 24.500 kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 7.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 15.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 7.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 45.500 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 22.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 22.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 25.700 - 26.000 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.931 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 190.000 - 210.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 45.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 29.000 - 33.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 42.000 - 44.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 75.000 - 80.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Điêu hồng 33.000 - 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 34.000 - 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.467 đồng/trứng (tăng 53 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 57.909 đồng/kg (tăng 2.277 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái./.

MV