Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 29/01/2024 – 04/02/2024
Ngày đăng: 07/02/2024

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 9.500 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 9.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần tăng so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 6.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 26.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 27.000 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 12.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 45.000 đồng/kg (tăng 22.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 19.000 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 50.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 17.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 19.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 20.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 20.000 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá  17.500 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), mít có giá 28.500 đồng/kg (tăng 9.000 đồng/kg so với tuần trước), sầu riêng Ri6 có giá 102.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước), Sầu riêng Monthong 146.000 đồng/kg (tăng 33.500  đồng/kg so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 26.500 – 27.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 27.100 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước cụ thể: cá Lóc nuôi 30.000 - 32.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 41.000 - 43.000 đồng/kg (giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 82.000 - 85.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 40.000 - 42.000 đồng/kg (tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 26.000 - 29.000 đồng/kg (giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 3.023 đồng/trứng (tăng 196 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 48.044 đồng/kg (giảm 287 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái./.

MV