Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 30/10/2023 – 05/11/2023
Ngày đăng: 14/11/2023

Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.388 đồng/trứng (tăng 51 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.191 đồng/kg (tăng 216 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 19.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 41.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 16.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 22.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 21.500 đồng/kg (giảm 4.500 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 18.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 16.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 12.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 8.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 31.000 kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 13.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 7.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng ớt 41.500 đồng/kg (tăng 5.500 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 21.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen gương 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 8.250 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 7.750 đồng/kg (tăng 10 đồng/kg so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 26.500 - 26.700đồng/kg (giảm 200-300 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.964 đồng/kg, với mức giá này người nuôi không có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác giảm so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 45.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 35.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 41.000 - 43.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 82.000 - 85.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 38.000 - 40.000 đồng/kg (giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 31.000 - 33.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

MV