Độc đáo cây kiểng lá đổi màu liên tục ở Làng hoa Sa Đéc
Ngày đăng: 05/04/2021

Tin cùng danh mục

Nông nghiệp chuyển mình trong thiên tai, dịch bệnh

Nông nghiệp chuyển mình trong thiên tai, dịch bệnh

11:26 25/10/2021

Đồng Tháp tư duy kinh tế nông nghiệp từ Hội quán

Đồng Tháp tư duy kinh tế nông nghiệp từ Hội quán

11:26 25/10/2021

Thú vị thiết bị phun thuốc BVTV di chuyển bằng xuồng

Thú vị thiết bị phun thuốc BVTV di chuyển bằng xuồng

11:26 25/10/2021

Mưa bão kéo dài, nông dân Làng hoa Sa Đéc đứng ngồi không yên

Mưa bão kéo dài, nông dân Làng hoa Sa Đéc đứng ngồi không yên

11:26 25/10/2021

Người dân chuẩn bị nuôi trữ cá mùa nước nổi

Người dân chuẩn bị nuôi trữ cá mùa nước nổi

11:26 25/10/2021