Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022
Ngày đăng: 04/03/2022

Ngày 03/3/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh, UBND xã Mỹ Xương tổ chức buổi Hội nghị triển khai mô hình Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình thực hiện với mục tiêu: Năng suất mô hình tăng trên 15% so với ngoài mô hình; Hiệu quả kinh tế tăng từ 15-20% so với bên ngoài; Cấp mã số vùng trồng cho mô hình; Mô hình được tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình.

Description: C:\Users\PC\Downloads\901eabdccc8103df5a908.jpg

Hội nghị triển khai mô hình tại hộ Ông Nguyễn Văn Mách xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh

Năm 2022  mô hình thực hiện quy mô 21 ha/ có 29 hộ tham gia tại xã Mỹ Xương huyện Cao Lãnh, với tổng kinh phí trong là 01 tỷ đồng  (hỗ trợ vật tư thiết bị, tập huấn, hội thảo, hội nghị sơ kết,….). Trong đó, nhà nước hỗ trợ và 100% chi phí tập huấn, hội thảo, hội nghị sơ kết,... và hỗ trợ một phần kinh phí vật tư thiết yếu xây dựng mô hình.

Qua buổi hội nghị, nông dân tham gia thực hiện mô hình đồng tình với các tiêu chí mà chương trình đưa ra và cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy trình sản xuất được khuyến cáo; thực hiện ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất thâm canh xoài theo VietGAP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất và liên kết sản xuất, tiêu thụ, cấp mã số vùng trồng, tiến tới phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành hàng xoài tỉnh Đồng Tháp.

Ngọc Thúy - TTDVNN&NSNT  ĐT

Tin cùng danh mục

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

07:21 16/06/2024

Hội thảo dự án Seed to Table

Hội thảo dự án Seed to Table

07:21 16/06/2024

Tổ chức lớp tập huấn “nâng cao nhận thức phụ nữ trong sản xuất kinh  doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng đến sản xuất hữu cơ”

Tổ chức lớp tập huấn “nâng cao nhận thức phụ nữ trong sản xuất kinh  doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng đến sản xuất hữu cơ”

07:21 16/06/2024

Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông về khuyến nông

Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông về khuyến nông

07:21 16/06/2024

Thăm quan mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi

Thăm quan mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi

07:21 16/06/2024