Vụ lúa đông xuân đạt lợi nhuận cao
Ngày đăng: 01/04/2024

Đến nay, nông dân huyện Tam Nông đã thu hoạch trên 24.500ha lúa vụ đông xuân, năng suất bình quân đạt trên 7,1 tấn/ha. Nông dân liên kết với các doanh nghiệp và thương lái tiêu thụ hơn 8.890ha ngay từ đầu vụ với giá từ 7.500 - 8.500 đồng/kg (tùy loại giống). Các doanh nghiệp và thương lái thu mua được 11.491ha, với 80.150 tấn lúa các loại, doanh nghiệp và thương lái thanh toán tiền cho nông dân tại ruộng sau khi nông dân giao lúa.


Nông dân huyện Tam Nông thu hoạch lúa

Với giá bán trên, sau thu hoạch, trừ các khoản chi phí, nông dân lãi bình quân từ 25 triệu đồng/ha trở lên. Nổi bật, vùng dự án sản xuất lúa sinh thái kết hợp bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ có 27 hộ nông dân thu hoạch dứt điểm 220ha, với năng suất bình quân từ 7,5 - 8 tấn/ha lúa giống OM 18 cấp xác nhận, giá bán từ 7.900 - 8.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc, nông dân thu lợi nhuận từ hơn 37 triệu đồng - 41 triệu đồng/ha.

Đối với mô hình “Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hiện đại và phát thải thấp” vụ đông xuân này, có 23 hộ nông dân tại ô bao số 9 và ô bao số 10 (xã Phú Thành A) thu hoạch dứt điểm 82ha, năng suất bình quân từ 7,5 - 7,8 tấn/ha lúa giống OM 18 cấp xác nhận, bán giá 8.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc, nông dân có lợi nhuận từ hơn 34 triệu - 37 triệu đồng/ha.

Đến cuối tháng 3/2024, nông dân huyện Tam Nông sẽ thu hoạch dứt điểm 29.693ha lúa vụ đông xuân 2023 - 2024.

Tin cùng danh mục

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP góp phần hình thành tư duy sản xuất xanh, sạch, bền vững

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP góp phần hình thành tư duy sản xuất xanh, sạch, bền vững

07:35 16/06/2024

Hội thảo Nông nghiệp thích ứng với BĐKH cho vùng đồng bằng Châu Á

Hội thảo Nông nghiệp thích ứng với BĐKH cho vùng đồng bằng Châu Á

07:35 16/06/2024

Tập huấn kỹ thuật “Mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng bộ từ gieo cấy đến thu hoạch”

Tập huấn kỹ thuật “Mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng bộ từ gieo cấy đến thu hoạch”

07:35 16/06/2024

Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

07:35 16/06/2024

Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình

Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình

07:35 16/06/2024