Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình
Ngày đăng: 11/07/2022

Ngày 8/7/2022, tại ấp 3, xã An Phong huyện Thanh Bình đã diễn ra lễ ra mắt hội quán An Ngư. Đến dự có đại diện lãnh đạo cấp huyện, xã và các thành viên hội quán cùng tham dự.

An Ngư hội quán có 18 thành viên, là hội quán thứ 2 ở xã An Phong, là hội quán thứ 13 của cả huỵên Thanh Bình, là hội quán thứ 121 của cả tỉnh Đồng Tháp.

Description: http://thdt.vn/wp-content/uploads/2022/07/09072022_HoiQuanAnNgu.png

Thành viên Hội quán ra mắt

 An Ngư hội quán ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Hiện các thành viên chủ yếu nuôi cá chép giòn, cá lăng nha, cá nheo, cá trắm đen. Các thành viên đồng thời có chung mong muốn nuôi cá theo hướng an toàn sinh học.

Bích Ngọc – TTDVNN&NSNT

 

Tin cùng danh mục

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

01:53 25/07/2024

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

01:53 25/07/2024

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

01:53 25/07/2024

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

01:53 25/07/2024

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

01:53 25/07/2024