Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả
Ngày đăng: 12/09/2022

Ngày 09/9/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí, UNBD xã Tân Nghĩa, tổ chức hội thảo mô hình “Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối – hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp bền vững trên cây lúa”. Thời gian thực hiện mô hình từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2022, với sự tham dự của Ông Lê Văn Thiệt, phó cục trưởng cục BVTV.

Mô hình “Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối – hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp bền vững trên cây lúa” thực hiện mục tiêu: (1) Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ đến quá trình phát triển và cho năng suất của cây lúa và cây quýt  so với canh tác theo tập quán của nông dân tại Đồng Tháp, (2) Sử dụng sản phẩm phân hữu cơ Phú Mỹ nhằm đánh giá hiệu quả so với không bón hữu cơ để khuyến cáo canh tác an toàn – bền vững – hiệu quả cho nông dân.

Qua 4 tháng thực hiện, mô hình đã đạt những kết quả khả quan về hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả xã hội. Về hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận đạt 5,5 triệu đồng/ha cao hơn 4,2 triệu đồng/ha so với ruộng ngoài mô hình (1,3 triệu đồng/ha), năng suất ruộng mô hình cao hơn 25% so với ruộng đối chứng, giá thành sản xuất ruộng mô hình là 4.782 đồng/kg thấp hơn 582 đồng/kg so với ruộng ngoài mô hình (5.364 đồng/kg).

Mô hình sử dụng phân bón của Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí có hiệu quả cao trên cây lúa. Đặc biệt, bón lót phân hữu cơ ngay từ đầu kết hợp bón phân , cân đối N-P-K nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ruộng lúa phát triển đồng đều, hạn chết sâu bệnh hại, giảm giá thành sản xuất và cải tạo đất hạn chế ô nhiễm môi trường.

Từ đó, giúp nông dân biết và thấy rỏ được vai trò và hiệu quả của việc sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất lúa, thay đổi dần tập quán sản xuất truyền thống, đó cũng chính là định hướng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                        Ngọc Thúy-TTDVNN&NSNT

Tin cùng danh mục

Hỗ trợ giống heo cái hậu bị mô hình chăn nuôi heo sinh sản

Hỗ trợ giống heo cái hậu bị mô hình chăn nuôi heo sinh sản

07:06 09/02/2023

Trình diễn công nghệ cơ giới hóa phát triển kinh tế nông nghiệp

Trình diễn công nghệ cơ giới hóa phát triển kinh tế nông nghiệp

07:06 09/02/2023

Lễ ký kết giao thương ngành hàng Sen

Lễ ký kết giao thương ngành hàng Sen

07:06 09/02/2023

Cấp phát vật tư hỗ trợ mô hình Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP

Cấp phát vật tư hỗ trợ mô hình Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP

07:06 09/02/2023

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025

07:06 09/02/2023